Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:23
-00:21:11
+00:55:46
8437 2152
335 / 336
-00:13:26
+00:48:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii