Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:07
-00:26:27
+00:50:30
8340 6247
94 / 98
-00:11:10
+00:40:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii