Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:50
-00:44:55
+00:32:21
8276 6266
88 / 120
-00:27:22
+00:29:13
01:02:24
-00:33:25
+00:32:28
7571 6035
79 / 105
-00:15:20
+00:29:39
01:02:11
-00:44:23
+00:32:34
6020 5063
101 / 141
-00:36:57
+00:27:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii