Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:47
-06:37:56
+00:38:06
253 208
M40 : 85
6 / 7
+00:25:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii