Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:48:58
-00:57:47
+00:19:29
1993 113
99 / 592
-00:35:48
+00:11:50
01:13:15
-00:33:19
+00:43:38
8004 1912
318 / 336
-00:25:34
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii