Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:13
-00:28:21
+00:48:36
8285 6222
240 / 247
-00:05:44
+00:44:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii