Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:35:49
+00:30:04
6758 1178
70 / 100
-00:21:30
+00:22:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii