Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:00
-00:48:45
+00:28:31
6454 1185
74 / 133
-00:24:06
+00:18:00
01:02:14
-00:33:35
+00:32:18
7516 1509
110 / 138
-00:25:21
+00:26:44
01:08:51
-00:37:43
+00:39:14
7494 1638
119 / 136
-00:28:31
+00:27:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii