Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:55
-00:40:50
+00:36:26
9764 2825
372 / 476
-00:31:01
+00:33:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii