Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:26
-00:30:08
+00:46:49
8208 6191
135 / 141
-00:22:42
+00:42:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii