Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:44
-00:39:50
+00:37:07
7122 1448
274 / 336
-00:32:05
+00:30:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii