Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:41
-00:47:53
+00:29:04
4911 581
86 / 141
-00:40:27
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii