Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:43
-00:31:39
+00:41:22
7309 2458
K30 : 1146
1
327 / 355
-00:13:49
+00:38:57
00:58:25
-00:45:45
+00:28:05
4634 902
K30 : 455
1
227 / 438
-00:32:09
+00:17:30
00:56:59
-00:52:55
+00:28:01
4775 892 1
233 / 485
-00:40:27
+00:20:40
00:29:18
-00:20:00
+00:11:46
430 430 1
33 / 121
-00:11:17
+00:06:26
01:08:22
-00:27:27
+00:38:26
8948 2245 1
426 / 465
-00:13:47
+00:31:55
01:08:32
-00:38:02
+00:38:55
7453 1616 1
330 / 389
-00:16:50
+00:38:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii