Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:00
-00:52:34
+00:24:23
3235 2987
26 / 98
-00:37:17
+00:13:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii