Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:19
-00:41:35
+00:39:21
7940 2544
304 / 345
-00:16:49
+00:33:38
01:15:41
-00:20:08
+00:45:45
9563 2637
393 / 403
-00:09:01
+00:39:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii