Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:09
-00:39:45
+00:41:11
8195 2704
116 / 126
-00:15:45
+00:32:56
00:36:45
-00:23:32
+00:20:08
1632 1632
10 / 12
-00:01:41
+00:13:20
01:15:48
-00:30:57
+00:46:19
11522 3931
128 / 133
-00:06:18
+00:35:48
00:31:40
-00:17:38
+00:14:08
761 761
5 / 10
-00:09:02
+00:09:18
01:02:31
-00:33:18
+00:32:35
7618 1557
113 / 138
-00:25:04
+00:27:01
01:16:38
-00:29:56
+00:47:01
8217 2024
130 / 136
-00:20:44
+00:35:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii