Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:57
-00:33:48
+00:46:11
6614 5143
247 / 259
-00:20:35
+00:40:12
01:10:11
-00:38:04
+00:40:18
5644 4543
232 / 264
-00:28:54
+00:36:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii