Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:11
-00:33:23
+00:43:34
8001 6091
31 / 34
-00:03:22
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii