Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:38
-00:34:56
+00:42:01
7849 1829
231 / 247
-00:12:19
+00:38:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii