Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:56
-00:52:38
+00:24:19
3206 2963
64 / 141
-00:45:12
+00:19:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii