Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:33
-00:40:01
+00:36:56
7091 1435
118 / 141
-00:32:35
+00:32:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii