Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:35
-00:44:59
+00:31:58
5867 4968
100 / 141
-00:37:33
+00:27:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii