Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:27
-01:00:07
+00:16:50
825 788
25 / 336
-00:52:22
+00:10:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii