Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:00
-00:30:34
+00:46:23
8186 6180
322 / 336
-00:22:49
+00:39:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii