Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:50
-00:38:20
+00:35:30
6789 1911
K30 : 930
341 / 438
-00:24:44
+00:24:55
01:03:59
-00:45:55
+00:35:01
7041 2005
376 / 485
-00:33:27
+00:27:40
01:00:12
-00:46:33
+00:30:43
7586 1676
374 / 593
-00:31:49
+00:23:49
00:53:18
-00:42:31
+00:23:22
3772 310
162 / 465
-00:28:51
+00:16:51
01:01:12
-00:45:22
+00:31:35
5773 868
236 / 389
-00:24:10
+00:31:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii