Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:21
-00:25:13
+00:51:44
8369 2109
244 / 247
-00:02:36
+00:47:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii