Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:53:26
-00:53:19
+00:23:57
4033 432
160 / 501
-00:35:46
+00:16:06
01:11:19
-00:35:15
+00:41:42
7813 1811
329 / 348
-00:17:50
+00:33:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii