Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:10
-00:39:24
+00:37:33
7202 1481
298 / 350
-00:21:00
+00:28:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii