Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:07
-00:42:27
+00:34:30
6542 5368
110 / 141
-00:35:01
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii