Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:17
-00:40:17
+00:36:40
7043 5629
270 / 336
-00:32:32
+00:29:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii