Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:15
-00:32:34
+00:33:19
7841 1650
80 / 105
-00:14:29
+00:30:30
01:02:16
-00:44:18
+00:32:39
6047 963
103 / 141
-00:36:52
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii