Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:10
-00:42:24
+00:34:33
6553 1180
201 / 247
-00:19:47
+00:30:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii