Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:03
-00:45:31
+00:31:26
5728 4883
211 / 336
-00:37:46
+00:24:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii