Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:59
-00:45:55
+00:35:01
7040 2004
375 / 485
-00:33:27
+00:27:40
00:53:51
-00:52:54
+00:24:22
4256 481
206 / 593
-00:38:10
+00:17:28
01:02:48
-00:43:46
+00:33:11
6195 1025
270 / 389
-00:22:34
+00:33:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii