Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:40:45
-01:09:09
+00:11:47
202 185
7 / 356
-00:41:25
+00:04:57
00:42:41
-00:53:08
+00:12:45
353 333
5 / 395
-00:40:24
+00:08:29
00:46:39
-01:02:06
+00:17:53
717 688
25 / 264
-00:42:29
+00:09:54
00:46:08
-01:02:07
+00:16:15
408 386
9 / 255
-00:54:11
+00:09:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii