Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:42:16
+00:34:41
6587 1193
249 / 336
-00:34:31
+00:27:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii