Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:04
-00:47:30
+00:29:27
5067 4438
190 / 336
-00:39:45
+00:22:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii