Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:24
-00:43:21
+00:33:55
8896 6566
451 / 592
-00:21:22
+00:26:16
01:05:22
-00:41:12
+00:35:45
6843 5523
264 / 336
-00:33:27
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii