Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:09
-00:33:25
+00:43:32
7998 1910
316 / 336
-00:25:40
+00:36:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii