Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:23
-00:54:11
+00:22:46
2638 2463
87 / 336
-00:46:26
+00:15:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii