Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:29
-00:43:33
+00:35:47
6223 4270
M20 : 860
194 / 226
-00:18:47
+00:30:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii