Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:44
-00:46:31
+00:31:51
4313 3708
180 / 260
-00:27:22
+00:23:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii