Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:10
-00:44:24
+00:32:33
6018 957
182 / 247
-00:21:47
+00:28:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii