Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:04
-00:27:45
+00:38:08
8899 6683
59 / 72
-00:12:23
+00:28:40
01:07:49
-00:38:45
+00:38:12
7336 5790
65 / 77
-00:17:55
+00:27:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii