Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:08
-00:45:26
+00:31:31
5759 859
96 / 141
-00:38:00
+00:26:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii