Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:36
-00:31:23
+00:28:39
4129 1065
K25 : 250
151 / 227
-00:25:31
+00:24:02
01:16:49
-00:29:45
+00:47:12
8227 2031
200 / 207
-00:06:37
+00:40:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii