Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:39
-00:18:55
+00:58:02
8452 2164
67 / 67
+00:47:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii