Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:55
-00:22:39
+00:54:18
8419 6282
331 / 336
-00:14:54
+00:47:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii