Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:26
-00:42:08
+00:34:49
6631 5415
251 / 336
-00:34:23
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii