Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:27
-00:43:07
+00:33:50
6358 1096
254 / 350
-00:24:43
+00:25:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii